Pleioblastus (Bambous nains) prochainement disponibles

TVA incluse

 - Pleioblastus Pygmaeus (type) : Bambous nains - Pleioblastus Pygmaeus Distichus : Bambous nains